@alexaseleno

Ο χώρος

Καλωσόρισες στο The Good House!

Θα μας βρείτε:

Αγίας Όλγας 17 Αθήνα, Τ.Κ. 142-33

Καθημερινά:

10:00 π.μ. ως 08:00 μ.μ.

Τηλέφωνο:

211 1118687

Ένας ζεστός και πολυμορφικός χώρος, με αμέτρητες δυνατότητες για σεμινάρια και δράσεις ενηλίκων που προσφέρουν:

Πνευματική καλλιέργεια.

Η σκληρή καθημερινότητα ιδίως για τους μειονεκτούντες, προκαλεί οξεία συναισθηματική ένταση και μη δημιουργικό άγχος που οδηγούν σε ψυχική κατάρρευση και ροπή σε ριζοσπαστικοποίηση. Οι νέοι εδώ διαβάζουν και σχολιάζουν βιβλία, συγγράμματα, άρθρα και νομοθετήματα, εθνικά και ευρωπαϊκά. Συζητούν και ανταλλάσουν ιδέες, σκέψεις και πνευματικές
ανησυχίες, συγκινήσεις και ερεθίσματα. Απολαμβάνουν κινηματογραφικές ταινίες και ντοκιμαντέρ για τον πολιτισμό και την ιστορία των χωρών της Ευρώπης και του κόσμου. Σχεδιάζουν και συμμετέχουν σε θεατρικά δρώμενα στην ελληνική, μητρική και αγγλική γλώσσα. Περιηγούνται διαδικτυακά σε μουσεία, βιβλιοθήκες και εκθέσεις διευρύνοντας ορίζοντες για νοητική ικανότητα και υψηλή αισθητική αντίληψη.

Εσωτερική αναζήτηση.

Οι νέοι διερευνούν προσωπικές ανάγκες, επιδιώξεις και ενδιαφέροντα, αποκτούν αυτογνωσία, προκειμένου να οργανώσουν, σύμφωνα με τις ικανότητες τους, τους μελλοντικούς τους στόχους, βοηθούνται στη συνομιλία με τον εαυτό για ότι επιθυμούν να πετύχουν. Προαγωγή της κοινωνικότητας. Η κοινωνική ζωή επιτρέπει σε κάθε άτομο να μοιράζεται ανησυχίες και προβληματισμούς, να λαμβάνει συναισθηματική στήριξη και να βιώνει στιγμές αγάπης και φιλίας συμμετέχοντας από κοινού σε δημιουργικές συνεργασίες και ενασχολήσεις με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το συλλογικό κοινό καλό. Στο Τhe Good House η συνύπαρξη, επικοινωνία και συναναστροφή, η αλληλεξάρτηση και αλληλοσυμπλήρωση γίνεται σε ομαλό πολυπολιτισμικό περιβάλλον διαφορετικών ηθών, εθίμων και τρόπων ζωής που χαρίζουν νέα ερεθίσματα και παραστάσεις ζωής.

Ενίσχυση επαγγελματισμού.

Το Καλό μας Σπίτι δημιουργεί ευκαιρίες για τα άτομα να διεκδικήσουν μία καλή θέση απασχόλησης, να σταδιοδρομήσουν και να αναπτύξουν επιχειρηματικότητα σε τομείς με ανεξάντλητες προοπτικές. Έτσι επενδύουμε ιδίως στην ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων του διαδικτύου και ψηφιακών δεξιοτήτων στον κλάδο των τροφίμων και στην περιβαλλοντική προστασία
λόγω κλιματικής αλλαγής και στη διαχείριση των υδατικών και φυσικών πόρων και του δασικού πλούτου και σε σχετικούς όπως της υγείας, της πράσινης ανάπτυξης, τεχνολογίας και ενέργειας, του ήπιου οικολογικού τουρισμού και της γεωργίας, που εμφανίζουν πολυδιάστατες ευκαιρίες εργασίας και θετικές μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές. Πρόκειται για τις πλέον φιλόδοξες δράσεις μας για παροχή στους συμμετέχοντες μίας εμπειρίας κινητικότητας και αλληλοκατανόησης, ικανής να αλλάξει τη ζωή τους,
στοχευμένες στην γνώση της αλληλεπίδρασης οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος που καλλιεργεί δεξιότητες και αειφόρο κριτική σκέψη αλλά και πράξη για μια πιο δίκαιη και πιο πράσινη Ευρώπη.

Στο The Good House λαμβάνουν χώρα και πλείστες παιδικές δραστηριότητες. Ο μικρός μας κήπος, περιμένει όλες τις ηλικίες για δημιουργικές συζητήσεις, μαθήματα στη φύση, χειροτεχνίες και DIY κατασκευές, θεατρικό παιχνίδι με αναπαραστάσεις παραμυθιών και φυσικά για παιδικές γιορτές!

Στο The Good House τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας υπό τις συνθήκες της επιδημίας του Κορωνοϊού (SARS-CoV-2).

Δες εδώ και το ΣΧΕΔΙΟ Εκτίμησης και Διαχείρισης κινδύνων.