Φανή Σταυροπούλου

Home » Φανή Σταυροπούλου

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, είμαι απόφοιτη του τμήματος αξιοποίησης φυσικών πόρων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η αγάπη μου όμως για τα παιδιά αλλά και για το περιβάλλον με ώθησε στο να στοχεύσω στον συνδυασμό τους, στην λεγόμενη Παιδαγωγική του Δάσους και της Φύσης. Σύμφωνα με αυτήν, η παιδαγωγική διαδικασία πραγματοποιείται εκτός των στενών ορίων μίας τάξης και προάγει την πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, μέσω της ελευθερίας.

Η κοινωνική, νοητική και η κινητική αντίληψη του παιδιού, επιτυγχάνεται με βιωματικό τρόπο, ενθαρρύνοντάς το να αναπτύσσει την κριτική και αυτόνομη σκέψη του καθώς και τη φαντασία του.

Για να ανταπεξέλθω στο προαναφερθέν, συνέχισα τις σπουδές μου στην ΑΣΠΑΙΤΕ ώστε να εφοδιαστώ κατάλληλα όσον αφορά σε διδακτικά και παιδαγωγικά θέματα.

Επιπλέον παρακολούθησα ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που αφορά στην Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση, η οποία άπτεται της συμπεριφοράς των παιδιών έξω από τα τυπικά πλαίσια.


Όνειρο μου είναι ένα σχολείο στην φύση που θα αγκαλιάζει όλα τα παιδιά!